Endret: 2 sep 2011     Opprettet: 8 mai 2011

VIKTIG!!!!!!!!

I samband med årets "kasterunde", vil vaktmesterne i etterkant gå rundt i fellesarealene å rydde. Det vil si - det som IKKE er merket med navn, vil bli kastet!!!!!!