Endret: 17 aug 2016     Opprettet: 22 nov 2011

Ventilasjon av leiligheter i Godlia Borettslag

Den siste tida har flere leiligheter blitt pusset opp i vårt borettslag, noen man også ser igjen når disse leilighetene blir lagt ut for salg. Dog er det et punkt som dessverre er gjengående og som styret nå tar tak i.

Det synes at flere og flere har under oppussing valgt å montere mekaniske (elektriske) avtrekksvifter på sine bad. Noen har også montert kjøkkenventilator som blåser avtrekket ut i frisk luft.

I våres husregler står følgende:

Lufting.

Lufting må ikke skje gjennom entrédør. Montering av vifter i avtrekkskanaler og friskluftanlegg er ikke tillatt. Lufting foretas gjennom vinduene og ved å benytte friskluftventilene.

Vi gjør dere derfor oppmerksomme på at dette ikke må forekomme. En slik montering ødelegger den naturlige ventilasjonen som ligger til grunn i vår byggmasse. Bruk av kjøkkenventilator med utblåsing i friskluft er til sjenanse for naboer som får stekeosen inn i sine vinduer og skal ikke monteres.

Styret vil komme tilbake med en henvisning til dere som allerede har dette montert.