Vedlikehold av biloppstillingsplasser

Det vil bli foretatt vedlikehold av biloppstillingsplassene utover høsten.

Biloppstillingsplasser vil bli utvidet til cirka 2,4-2,5 meter, og vi håper å bli ferdig med ny oppmerking i løpet av høsten eller før snøen kommer. Det vil bli lagt brev i postkasser til de det gjelder om tidspunkt for oppmerking med cirka 10 dagers varsel.