Endret: 23 des 2011     Opprettet: 8 okt 2011

Vedlikehold

Vårt borettslag ligger lagelig høyt for å kunne å gi oss alle en staselig utsikt, og de utsøkte plener skaper en fin ramme rundt våre boliger

De siste år har de ulike styrer arbeidet vesentlig med å gjennomføre store vedlikeholdsoppgaver.

Det begynte med våre tak hvor kulde og varme avvekslende fulgte årstidene på våre loftsrom, og man konkluderte etter faglige besiktigelser at takene var i dårlig forfatning - noe som vel ikke var så merkelig atter nærmere 60 års herjinger fra vær og vind.

I dag presenter er våre tak seg i skikkelig stand og rustet til å motstå påkjenninger flere 10-år fremover.

Det var en trist melding Oslo Kommune presenterte for oss - at kloakkrørene under bakken var såvidt dårlige at innholdet fløt utover , og vi ble pålagt utbedring omgående, i motsatt ville bli stevnet for brudd på forurensningsloven. Moderne teknikk kom oss til hjelp ved at vi la et plastrør inni i de ødelagte sementrør. Nå fungerer avløpet både til vår og kommunens positive glede.

I lengre tid hadde man registret mangler med dreneringen rundt våre blokker, og en kontroll viste digre steiner var gjemt under et lag jord. Slurvet arbeide omtrent 60 år tilbake. Skikkelig drenering ble iverksatt, noe som samtidig medførte nyplanting langs blokkene - en nødvendig oppvurdering. Nå kan vann trenge seg på våre grunnmurer. De er beredt til å motstå .

Våre døråpnere var i elendig forfatning etter godt over 20 års drift. Det var merkelig nok fra 4. etasjen (de som trengte det aller mest) at svikten viste seg. Der ble en omfattende oppgave for styret å finne frem til en passende modell. 3 modeller skilte seg raskt ut, og med å besiktige disse i bruk, samt vurderinger på pris og levering - ble nåværende modell valgt . Det er å håpe at også denne holder i 20 år.

Våre balkongvinduer skapte problemer – 2 måneder etter at reklamasjonsfristen var gått ut, og vinduene skriftlig var overtatt av daværende styre. Etter omfattende forhandlinger med produsenten tok vi opp dette vi oppfattet som urimelig - et avslag i henhold til leveringsavtale. Vi vant etter hvert frem med vårt syn, og til sterk reduserte priser fikk vi et nytt vindussystem inn- montert. Det ble vi alle glade for, og nå vaskes det utvendig med fryd - noe svært få fikk til med det gamle system.

Nye oppgaver trenger seg på.

  • Ståldørene til våre vaskerier ruster og må skiftes ut før de smuldrer opp.

  • Lekeplassen bør dreneres, her er problemet at en ikke vet når en dreneringsgrøft møter fjell, noe som er avgjørende for vurdering av totalkostnadene.

  • Våre grunnmurer og vinduer bør males utvendig

  • og på langblokkene trenger vann inn i huset så mursteinsfasader og tak bør rehabiliseres

  • samtidig som noen skråninger bør stelles på.

Vi presenter et opprustet borettslag. Man har oversikt over kommende vedlikeholdsbehov.

Nå er det bare for oss beboere å ta vare på våre felles verdier, og alle bør vi bevisst forebygge utgifter.

Per 7.oktober 2011