Endret: 20 mar 2012     Opprettet: 25 okt 2010

Ved oppussing av bad, OBSOBS

  • Skal man legge fliser på gulv og/eller kasse inn rør (det vil si, soil og vannrør som går videre til neste leilighet), anbefaler vi at man sørger for å ha nok fliser i reserve som kan benyttes ved eventuelle senere reperasjoner

  • Borettslaget må ha adgang til rørene i leiligheten. En del andelseiere har kasset inn rør og/eller senket taket på badet. Hvis innkassingen eller det nedsenktede taket må fjernes fordi borettslaget trenger tilgang til rørene, vil ikke andelseier få dekket kostnader til istandsetting, ei heller utbedring av skader som badet eventuelt påføres i forbindelse med fjerning av innkassingen eller nedforingen.

  • Dusjing rett på badegulv som ikke er utbedret i hht. Våtromsnorm frarådes på det sterkeste. Den enkelte andelseier er selv økonomisk ansvarlig for den sakde han forårsaker i egen leilighet, tilstøtende leiligheter og på bygningen for øvrig.