Endret: 17 jun 2012     Opprettet: 10 feb 2012

Vårt nye callingsanlegg.

Det firma som leverte og monterte vårt nye døråpningssystem er under avvikling, og vår styreleder har innkalt til møte med hovedimportør for Norge og IF. Problemet er hvem tar garantiansvaret for våre låser?

Møtet resulterte i at IF ga en garanti, og det samme ga hovedimportør.

Dermed var nok et problem løst.