Endret: 11 jan 2014     Opprettet: 5 des 2013

Våre trær....

De fleste av oss har vel lagt merke til at det felles trær i vårt grøntområde, og det er ikke med lett hjerte styret har gått til det skritt. Vi har alle et ømt forhold til tre, vi vil de skal forbli stående og gi oss de gleder et vakkert tre kan gi.

Vårt borettslag begynner å få en anselig alder og trærne var allerede på plass og i god vekst allerede da våre bygg ble oppført. Alderens problemer har også innvirkning på trær, og styret vil ikke bære på ansvaret for at kraftig vind skal rive flere over ende - uten at en eksakt ved hvor de faller, og hvilke skader som kan forårsakes.

Styret har alliert seg med fagfolk som vurderende har gått over vårt område, de har blinket med rødt de trær som kunne være i faresonen. Disse blir felt nå i desember (2013).

Men samtidig skal det plantes. I første omgang plantes eik (quercus rubra), rogn (sorbus aucuparia), samt svenskeasal-sorbus – samtlige 12 til 14 cm. ved foten.

Felles for disse er en rimelig høyde, og de enkelte typer trær blir plassert etter omhyggelig vurdering.

Samtidig skal anleggsgartneren montere rundstokk, fjerne gammel strøsand og fylle opp på ny ved lekeplassene. Videre vil vi foreta ny beplantning i bak-kant av parkeringsplassene ved Mekanikerveien 2-4 og 13-15.

Vennlig hilsen

styreleder