6 mai 2019

Valgkomiteens innstilling 2019

Innstilling til Valgkomiteen 2019


Att: Andelshaver – v/Generalforsamlingen Godlia Borrettslag 29 april 2019

Valgkomiteen har på oppdrag av Godlia Borrettslag prøvd å få tak i kandidater til følgende:
Styre: Styreleder og to styremedlemmer
Varamedlemmer: Fire nye medlemmer
Garasjeutvalget: To medlemmer
Voksenutvalget: To medlemmer
Valgkomité: To medlemmer


Valgkomiteen sitt arbeid
Valgkomiteen har gjennom sitt arbeid prøv å finne de best skikkende personene til de forskjellige «postene» som er på valg. Med spesielt fokus på Styre samt Varamedlemmer.
Valgkomiteen har ved siden av den formelle kompetansen, har hatt stort fokus på de personlige egenskapene til kandidatene. Dette er noe valgkomiteen har vektlagt tungt, spesielt under utvelgelsesprosessen til styre samt varamedlemmene.


Innstilling: Valgkomiteen har følgende innstilling:
Styremedlem: Anita Lie

Varamedlem: Svein Osland


Oppsummering:
Valgkomiteen fikk inn svær få forslag på aktuelle kandidater til de forskjellige «postene». Valgkomiteen jobbet lenge, og målrettet for å få flere kandidater uten hell. Som en konsekvens av dette rakk ikke valgkomiteen fristen som Obos hadde satt, m.a.o innstillingen kom ikke med i heftet dere har fått tilsendt i forbindelse med Generalforsamlingen.

Votering blir avholdt på ordinær måte, møteleder gir nødvendig informasjon i forkant av voteringen.
Valgkomiteen takker alle andelshavere som har meldt sin interesse.

Med vennlig hilsen Valgkomiteen
Sven Thorbjørnsen og Shimron Sohal Mohd