Endret: 19 jan 2015     Opprettet: 30 sep 2014

Utvendige persienner

Styret vil gjerne presisere at montering av utvendige solskjermingsutstyr ikke er tillatt.

Våre fasader skal være «rene» slik de er godkjent av Oslo Kommune.

Endringer vil kreve ny søknad om godkjennelse av ny fasade. Videre må vi endre våre vedtekters punkt 4-2, samt våre husordensregler under punkt «balkonger og vinduer.

Som alle vil forstå er det ikke bare å montere solskjermingsutstyr - i alle fall ikke uten å kontakte styret.