Endret: 20 sep 2011     Opprettet: 19 jul 2011

Trefelling ved nr. 5

Det er komt mange henvendelser til styret og styreleder ietterkant av fellingen av de 3 trærne ved nr. 5. Her følger en forklaring fra styreleder med bakgrunnen til at disse trærne ble felt.

Det er gamle trær, i det ene gled sylen gjennom uten motstand. Det var råte tvers igjennom og representerte en betydelig fare. I juli måned for akkurat ett år siden kom en voldsom storm som rev flere av våre stolte trær. Det viste seg da at røttene ikke hadde særlig dybde - og dermed dårlig feste.

En videre kontroll viste at også tre nr. 2 var i elendig forfatning, mens nr. 3 nok kunne stått noe lengre tid, men også var i dårlig form.

Det var ingen lett avgjørelse, men den måtte tas. Vi kunne ikke påta oss det ansvar å vite - og ikke handle. Tenk om ... !

Dette er trær som for noens del stod da første spadestikk ble tatt under byggingen av vårt borettslag for 60 år siden, og var tæret av årenes påkjenninger.

Vi er noen som elsker trær, og for slike var det en tung avgjørelse og det er også en klar ulempe for barna at skyggen ble redusert - men hvilket alternativ har man i en slik situasjon ?

Styret har en del tid arbeidet med planer om nyplanting, men strever fortsatt med ulike forslag fra faglig hold.