Endret: 25 jun 2014     Opprettet: 14 mai 2014

Tømming av kjellere og loft - fellesrom

Dette brev er til deg som har plassert gjenstander på loft og i kjeller. Vi vil ha ryddige loft og kjellere, altså våre felles rom. Brannvesenet krever ryddige loft og kjellere, og styret vil ha rene loft og kjellere i tillegg til at de er ryddige. Vi vil vaske og ha det rent og skikkelig. Det skal lukte godt i våre felles rom.

Dette innebærer :

Vi fjerner alt som er plassert uten etter avtale med vaktmester.

Vi vil ha ryddige loft og kjellere.

Styret leier 2 mann med bil som bærer ut og kjører alt bort som

søppel. Rubb og rake. Deretter en skikkelig vask!

Vi er i kontakt med Obosadvokatene som har solid rutine i slike

saker, og de rettleder hvor langt vi kan gå i å kaste eiendeler uten å

komme i ansvar - vi har forstått vi kan gå temmelig langt etter at

forsvarlig varsel er gitt.

Bildekk skal plasseres i egen bod. Har du ikke plass i boden må de

lagres utenfor boligen. De fleste av oss bruker dekkhotell når vi ikke

har plass i egen bod, men det finnes andre alternativer.

Få dekkene bort.

Noen ganger kan et kortsiktig lagringsbehov oppstå, det kan ha

mange årsaker. Der stiller styret seg forståelsesfull.

Avtal med vaktmester som anviser plass og hvor det blir enighet om

hvor lang tid lagringen skal vare.

Vi angir ikke tid for når alle dine ting skal være fjernet, Det kommer

vi tilbake til - men start gjerne opp nå.

Vennlig hilsen

Styret