Endret: 14 mai 2014     Opprettet: 11 jan 2014

Styreformannen ønsker godt nytt år til samtlige beboere i borettslaget.

Det har gjennom de siste år blitt utført mange positive vedlikeholdsoppgaver, oppgaver som har bidratt til vårt gode miljø.

Det som påbegynnes nå i januar er å montere inn varmeovner i alle inngangspartier.

Gjennom mange år har det blitt klaget over kalde førsteetasjer, og for de som bor der har strømregningene vært høye.

Styret har tidligere montert inn som en prøveordning 2 varmeovner i henholdsvis nr. 8 og nr. 9, og erfaringene derfra er gode. Det er påvist en adskillig bedret situasjon, samtidig som vårt nye låsanlegg og selve døren har hatt godt av å bli tilført regelmessig varme.

Det er erfaringer så langt.

Styret kommer i disse dager til å inngå en samarbeidsavtale med rørleggerfirmaet

OLIMB og Obos Prosjekt A/S om fornyelse av deler av vårt soilopplegg.

Det er en tiltrengt restaurering og et omfattende arbeide som vil pågå de nærmeste 6 til 7 år.