Endret: 14 mar 2012     Opprettet: 21 feb 2012

Status på ventilasjonsproblematikken

Her følger en liten status på kampanjen som i disse dager gjennomføres i Godlia Borettslag.

Det er stor oppslutning om kampanjen mot naboens matos fra kjøkkenventilen, og de første meldinger med pålegg er sendt ut. Etter hvert som ulovlige tilkoblinger til felles luftekanal fjernes, regner vi med å ha fått bort et sjenerende problem.

Vaktmester vil etter hvert foreta kontroll.

Som alltid vil det være noen som ikke har meddelt styret om de har kullfilter, eller har en motorisert kjøkkenventilator. Det er ikke så mange, men disse vil få et kontrollbesøk.