Soilutbedring

Varsel om førbefaring av leiligheter og oppstart i Mekanikerveien 5.

Grunnet bl.a. uforutsette utfordringer med tilkomst ble oppstart i Mekanikerveien 1 utsatt med 2 uker. Arbeidet har også tatt lenger tid enn forventet. Dette forskyver oppstart i både nr 3 og 5. Forventet oppstart i Mekanikerveien 5 er uke 23. Dette kan bli forskjøvet dersom arbeidet tar lenger tid enn forventet i nr 3. Varsel om dette vil da komme. Det blir delt ut ytterligere informasjon etter hvert som oppstart nærmer seg.

Før arbeidet kan starte skal det gjennomføres en førbefaring. Dette vil skje:

Mandag 08.05.17 fra klokken 14.00 – 16.00.

Det vil bli tatt bilder og fuktighetsmåling i hver leilighet. Det er derfor svært viktig at vi har tilkomst til samtlige leiligheter. Nøkler kan leveres til Olimb Rørfornying’s representant som jobber i Mekanikerveien 1. Avtal direkte med Henning, mobil 952 83 168, for overlevering av nøkler i forkant av førbefaring. Han er å treffe mandag – onsdag mellom kl. 08:00 – 20:00. Eventuelt kan nøkkel leveres på førbefaringen dersom beboer er hjemme. Nøkler kan også leveres til vaktmester etter avtale. Merk nøkkelen med seksjonsnummer eller H-nummer og oppgangsnummer. Det er kun nøkkel til leilighetsdør som skal leveres.

Om Olimb ikke har tilkomst, vil den enkelte andelseier bli belastet for merkostnader dette måtte medføre.