Endret: 27 apr 2011     Opprettet: 6 okt 2010

Siste nytt fra styret 6. oktober 2010

Parkeringsplasser

Mange har irritert seg over mangelen på parkeringsplasser her i borettslaget og noen også på hvordan man parkerer i gaten. Hovedproblemet er at vi har for mange biler og for få parkeringsplasser, og ikke minst, vi har for mange store biler.

I denne forbindelse har styret derfor bestemt seg for å begrense størrelsen til max bredde 180 cm og max lenge 490 cm.

Etter hvert som leiekontrakter for store biler går ut, vil disse ikke bli fornyet.

Vi har også noen som fra tidenes morgen har hatt både parkerings- og garasjeplasser. Disse plassene følger ikke leiligheten, men eieren - og ved eierskifte følger ikke disse parkeringsplassene med. Ny eier kan sette seg på venteliste for ny parkeringsplass, og vil i tur og orden få tilbud om ny parkeringsplass.

Husleien

Statistisk SentralByrås konsumprisindeks viser en generell kostnadsøkning på 1,9% og det har styret som basis når husleien vurderes. Det er vel ingen som liker økning av husleien, og slett ikke styrets medlemmer, men når man er valgt til å forvalte borettslagets eiendommer og valt til å ivareta borettslagets interesser - da må man passe på at det er tilstrekkelig midler tilstede til nødvendige vedlikehold. En svak beskjeden økning av husleien er bedre enn en underbudsjettering som plutselig må gi stor husleieøkning.

Styret ber om forståelse for en husleieøkning på 2%