Endret: 18 feb 2013     Opprettet: 4 sep 2012

Siste nytt fra styret 4. september 2012

Det skjer hele tiden noe i vårt borettslag

Styret har engasjert et firma innenfor varme og pipeteknikk til en innvendig kontroll av våre piper.

Gjennom de siste 50 år har våre piper fått merke at montering av røkrør fra ildsted til pipe ikke alltid har vært utført av fagfolk. Glade amatører har laget hull større enn nødvendig og tilsvarende dårlig tetning. Dette har påvirket den naturlige luftstrømen i pipene. Gjennom en så lang tidsperiode hvor dette kan ha skjedd, er det vanskelig å finne de ansvarlige for de ulike monteringer - men arbeidet med å utbedre skader vil ha høy prioritet.

Men først må en få igangsatt arbeidet med innvendig fotografering av samtlige av våre piper. Deretter vil fagfolk være styret behjelpelig med å få en utførlig rapport på bordet – som igjen vil utløse en handlingsplan for eventuell utbedring.

Samtidig er innkjøringen til nr. 3 og 5 ferdig løftet opp og nyasfaltert.

Som kjent var denne veibanene etter tidenes forløp seg noe ned, og dannet et hulrom - Den presenterer seg nå plant og fint.

Området ved den store lekeplassen er nå ferdig lagt i rør, og hvor det tidligere var et jamt tilsig av overflatevann er dette nå ledet bort og i vannkum. Med tiden vil området tørke opp og skape et bedre lekemiljø for barna.

Vennlig hilsen Per