Endret: 27 apr 2011     Opprettet: 22 nov 2010

Siste nytt fra styret 24. november 2010

Etter at finanskrisen veltet inn over verden og Norge, ble det raskt klart for styret at det ble lite rente å få for pengene i banken, og man så også at det ble ledig entreprenørkapasitet .

I den situasjon startet man opp med en utvidet vedlikeholdsplan.

Denne har gitt oss ”nye” tak, ” nye” kloakkrør under våre bygninger, drenering av våre grunnmurer for å forhindre fuktgjennomgang, og man påbegynte arbeidet med nytt porttelefon-anlegg. Samtidig har man fått

gjennomført opprydding i buskvirvaret utenfor Mvn. 1 - 5 og montert nye kantsteiner i tillegg til ny asfalt. Plantet og ryddet nedenfor Mvn. 2 har vi også rukket. Så hvorfor dette storslåtte selvskryt …

Alt som er nevn ovenfor har vi gjennomført under streng økonomisk kontroll både på selve utførelsen og vår interne økonomiske balanse. Så inntraff noe som vi ikke likte, og som samtidig foranlediget en ny investering som ikke har fått den ellers gode økonomiske planlegning.

Glasset i våre balkonger må skiftes ut.

Det er selve systemet med åpning for å kunne vaske på yttersiden som svikter. Dette som følge av at to små deler ikke holder mål , og som på sikt vil hindre innvendig åpning av alle vinduer.

Vår type vinduer produseres ikke lenger, og produsenten BALCO har en ny modell som er levert til flere borettslag i området. Denne modell har styret vurdert nøye, og også foretatt besiktigelse på ferdige anlegg.

Man må kunne si at borettslaget har vært grenseløst uheldig-- både fordi at systemet ikke fungerer som det skal, men også at garantitiden er gått ut.

Denne nye modell har en annen og totalt endret løsning på hvordan man åpner og lukker det vindu man ønsker å pusse. Med pekefingeren drar man ut en liten hendel og vinduet er åpnet innover. Etter man har beundre et skinnende rent vindu : ett lite trykk og det går det lett på plass. Det kan ikke sammenlignes med de problemer nåværende konstruksjon har gitt ; med sine tunge løft og vridning. Og selvfølgelig - engstelsen over om man klarte å ”holde” på vinduet.

Garantidtiden var gått ut da feilen ble oppdaget og overdragelsesdokumentet ble utferdiget og underskrevet. Borettslaget hadde dermed overtatt ansvaret for vinduene, og balkongene.

Ut fra at det var bare måneder (mars til november 2010) siden garantien gikk ut , ville det være urimelig om vårt borettslag ensidig skulle bli skadelidende - og styret iverksatte forhandlinger med BALCO med håp om å finne en rimelig løsning. Balco A/S ble tydelig gjort oppmerksom på hvilken kjedelig og uheldig innflytelse på fremtidig salg det var, med et Godlia Borettslag som fremstå som forurettet . - Man måtte finne frem til en akseptabel løsning om skulle man få borettslaget til å bli mer positiv !

Balco A/S oppfattet raskt situasjonen, både ut fra sin markedsposisjon og sitt servicenivå, og kom oss i møte i en grad som nesten var innenfor garantien.

Dette betyr altså at man starter opp relativt omgående med å skifte ut vinduer. Det gjøres innvendig fra - og skikkelig beskjed vil bli gitt i god tid.

Man snakker om å være uheldig med et produkt som skulle vare minst 30 år fremover i tid. Det er bare å akseptere faktum, bite tennene sammen og få arbeidet utført .. . Syt og klage løser som kjent intet problem !

Men det røyner hardt på vår økonomi å få dette på toppen av den investering vårt nye døråpneranlegg representerer. Men ved tid og lempe skal vi klare også dette.

Ellers er alt i rute. Årets juletrær er kjøpt inn, åpning er bestemt til kommende søndag (28/11), kor vil synge og atter et prisverdig program vil bli presentert. Til glede for de mange små - og store.

Vi ønsker ikke hverandre god jul ennå. Det virker for tidlig.

Vennlig hilsen

PHN

24.11.2010