Endret: 11 nov 2010     Opprettet: 3 nov 2010

Siste nytt fra styret 2. november 2010

Den 2. november d.å. var det styremøte i borettslaget, og som sedvanlig med mange saker. Vi nevner 2 saker som er klare for omtale.

INNFLYTTING

Vi har en liten generasjonsovergang gående. Hittil i år har vi fått 22 nye beboere. Vi håper de har funnet seg til rette, og at naboene har tilgitt hamring, boring og øvrig støy etter innflytting ...

TREFELLING

Nedenfor nr. 6, der hvor stien ned mot T-banen begynner, står en diger hengebjørk (Petula Pendula for spesielt interesserte ). Denne fratar nesten hele blokken sol og delvis lys. Fra å være et nydelig lite smykke av ett tre, har det nå vokst seg såvidt stor at den er plagsom. Beboerne har klaget sin nød, og nå har styret vedtatt at den skal felles så snart som råd er.