15 sep 2010

Siste nytt 15. september 2010

Den voldsomme stormen som gikk over vårt område natt til den 13. juli hadde vindkast opp til storm styrke. Denne rotveltet 3 store trær, forårsaket skade på vårt lekeapparat, og krevde stor opprydning i området. Forsikringsskaden ble på over kr. 100.000,- , bare erstatningssummen på vårt lekeapparat utgjorde over 65.000,-

Vi kjøper nytt lekeapparat , og ved å legge til vel kr.7000,- blir alt det gamle fjernet (det var 15 år) og nytt instalert.

Til våren skal vi ha stor opprydding i alle våre felles arealer. Alt som ikke er merket vil bli kjørt bort. Det er høyst påkrevd. Gamle komfyrer, ødelagte kjøleskap, sykler, kasserte bildekk, møbler - En masse "vræl" som Øystein Sunde synger om. Deretter en storstilt vasking ! Styret vil være ganske hard på "labben" - så her er det om å være rask på, melding skjer. Det blir til våren engang.

Utvidelse av åpningstidene på våre vaskerier har vært en gjenganger på våre generalforsamlinger, og utallige forslag om utvidelse er blitt avvist av flertallet. Begrunnelse har vært hensynet til de som har sine leiligheter nær/inntil vaskeriene. Våre vaskerier bråker adskillig. Styret vil engasjere Obos Prosjekt til å være behjelpelig med å finne en tilfredstillende løsning.

Samtlige vaskerier har fått noen hendige, små vasketraller til avløsning av de mer bråkende og adskillig større som nå blir kassert.

Vi har fått en liten prisjustering på vår felles avtale med GET. Det gjelder TV-overføringen. Samtidig melder de om et utvidet programtilbud

Styret har planer om å pusse opp de lokaler som vårt barneutvalg disponerer til sine forskjellige tiltak for de små her i borettslaget. Ivrige mødre gjør en fin innsats med ulike tiltak for barnene. De presenterer seg pr. dato i en lite hyggelig stand. Det skal ikke så meget til for å få en tilfredstillende standard.

Vårt nye dørtelefonanlegg er blitt godt mottatt der det er blitt installert. Det er det mest moderne som er å få til dato. Vårt gamle anlegg med sine løse telefoner var for 22 år siden også det mest moderne som datiden kunne skaffe. Vi må bare håpe at vårt nye anlegg også holder i 22 år.

Styret har nylig kjøp inn en lift til bruk på vår traktor. Det ble for dyrt i lengden hver gang å måtte leie når en lyspære skulle skiftes, busker klippes , eller annet arbeide som krevde bruk av lift.

Ellers minner styret om å holde ytterdørene låst til enhver tid, både for at vi i den kalde årstid kjøler ned våre boliger, men også for at vi alle må forhindre at kjeltringbander benytter seg av åpne ytterdører i stjelingshensikt.