Endret: 18 mar 2015     Opprettet: 25 feb 2014

Rørfornying i Godlia Borettslag

Styret har nå engasjert OLIMB til å utbedre våre soilrør, og som kontrollør er Obos Prosjekt A/S engasjert.

For å si det noe forenklet kan vi si at det legges et nytt rør inne i det gamle, og det er det som i disse dager settes i gang.

Det er lagt opp til et godt varslingssystem.

Først på oppslagstavlen - om når de kommer til din oppgang, deretter får du beskjed om når de vil komme til din leilighet. Årsaken til det første besøket er å fotografere tilstanden før de starter opp samt for å kartlegge hva som må flyttes i hver enkelt leilighet. Det er positivt for begge parter, dermed har begge kontroll.

Det gjelder å benytte anledningen når man har fremragende fagfolk på besøk, å spørre/grave på ting som måtte være uklart eller som man ønsker å vite mer om.

Restaureringen er planlagt slik at man tar hus for hus, ett hus av gangen gjøres helt ferdig. I en kort periode vil vann eller kloakk bli koblet ut. Du vil bli varslet i god tid når dette skjer.

De støpte kloakkrørene under bakken må restaureres straks, det har kommunen varslet borettslaget om. Årsaken er at rørene har glidd fra hverandre og vårt personlige avfall flyter ganske fritt. Vi har også fått beskjed om at Lov om Forurensing kan bli brukt mot oss hvis vi ikke straks foretar oss noe. Det er også en av grunnene til at starter renoveringen nå.

En hel rekke borettslag har brukt denne metode og erfaringene er gode.

- Styreleder -