Endret: 1 mai 2015     Opprettet: 13 sep 2010

Rehabilitering og større vedlikehold i Godlia Borettslag

2014

 • Rahabilitering av pipemurene (innvendig piper).

 • Innvendig rehabilitering av avløpsrør (frem mot oktober 2017).

2013

 • Samtlige av våre grunnmurer er utbedret og påført 2 strøk med maling.

 • Gangstien ned fra Mekanikerveien til trapp er blitt asfaltert og har fått varmekabler.

 • Nedre garasjeanlegg og skrenten mot nr. 8 er fornyet, nyplantet og fått ny steinmur.

 • Ryddet buskaset, nyplantet og montert ny steinmur mellom Filerveien og Mekanikerveien.

 • Samtlige piper er kontrollert og utbedringsarbeidet igangsettes våren 2014.

 • Våre soilrør er kontrollert og utbedringsarbeidet er satt i gang.

2012

 • Utbedring av musteinspipe i nr. 7.

 • Drenert overfaltevann på lekeplassen.

 • Montert varmekabler på gangveien mellom Filerveien og Mekanikerveien.

 • Montert nye aluminimumsdører som inngangsdører på vaskeriene.

 • Ryddet og nyplantet grøntområdet nedenfor Mekanikerveien 1-5.

2011

 • Skiftet nytt glassystem på våre balkongvinduer.

 • Restaurert barnerommet i Mekanikerveien 15.

 • Nytt portlåssystem montert i alle våre oppganger.

 • Ryddet og rengjort alle våre sportsboder for "gammelt rot".

 • Felt 3 trær på grunn av fremskreden råteskade.

2010

 • Gjennomført drenering av de bygg som manglet. Nå er samtlige av våre bygninger ferdig drenert.

 • Nye planter er innkjøpt og områder i Filerveien og Mekanikerveien er tilsådd

 • Nytt dekke og planting

 • Skiftet ut vårt 15 år gamle lekeapperat til et nytt og moderne

 • Områder rundt Mekanikerveien 2 er ryddet, ny beplanting foretatt og gjerde forlenget med ca. 30 meter

 • 12 nye sykkelstativer innkjøpt og utplassert

 • Alle leilighetene har fått montert leilighetsnummer over inngangsdøren - dette blant annet for at håndverkere lettere skal finne frem.

 • Nytt portlåssystem er påbegynt og regnes ferdig uke 13/2011 - Type GH Video

 • En liten brukt pickup er innkjøpt til erstatning for den gamle lastebilen som ikke ville bli godkjent uten store påkostninger.

2009

 • Gjennomført utbedring av samtlige tak.

 • Gjennomført utskiftning av kloakkrørene som hadde betydlige lekkasjer.

 • Retter opp skråningen nedenfor nr. 2 og satt opp nytt gjerde. Planting til våren.

 • Fjerning av krypbuskfuru ved 1-3-5. Det er her satt opp nye kantstein og sådd nytt gress.

 • Diverse trefeliing blant annet ved nedre garasjeanlegg

2008

 • Restaurert utetrapper med skifer som overflate.

 • Utskiftet avløpsrør etter konstatert lekkasje i grunn,

 • Trefelling.

 • Isolering av tak og bytte av takpapp påbegynt

2007

 • Trefelling

 • Montert snøfangere

 • Solavskjerming

2006

 • Avsluttetopparbeiding av plener og uteareal

2005

 • Avsluttet utskifting av balkonger

 • Avsluttet planlagt drenering av blokkene

 • Istandsetting av utearealer med opparbeiding av nye gangveier

 • Sluttført utskifting av samtlige vaskemaskiner

2004

 • Påbegynt utskifting av balkonger

 • Påbegynt drenering rundt blokkene

2003

 • Opparbeider gangvei og trapp med varmekabler ved Mekanikerveien 10

 • Utskifting av søppelromsdører

2002-2003

 • Utskifting av vaskemaskiner

 • Utskifting av søppelromsdører

2001

 • Oppgradering av elektrisk anlegg

 • Utskifting av hovedtavler og sikringsskap

2000

 • Oppussing av samtlige oppganger

1999

 • Kabelnett endret fra serie til stjernenett

1998

 • Diverse utomhusarbeide