24 apr 2019

Rehabilitering av trapper i punktblokkene

Litt praktisk informasjon om rehabilitering av trappene ved inngangspartiene i punktblokkene

Det skal utføres vedlikeholdsarbeid på trappene utenfor punktblokkene i borettslaget. For at arbeidet skal kunne utføres så raskt og smidig som mulig vil det ikke være mulig å benytte hovedinngangene i den tid rehabiliteringen pågår. 

Beboere må dermed benytte kjellerinngangene en liten periode. 

Nedenfor er en oversikt over når arbeidet skal utføres i de forskjellige blokkene:

 

Mekanikerveien 2, 4, 6 og 7: Uke 18 - 19 (29. april - 12. mai)

Mekanikerveien 8, 9, 10 og 11: Uke 20 - 22 (13. mai - 2. juni)

Mekanikerveien 13, 15, 17 og 19: Uke 22 - 24 (27. mai - 16. juni)