Endret: 30 okt 2016     Opprettet: 13 sep 2010

Presentasjon av styret

Espen Myrbakken

Rolle: Leder

E-post: styret@godlia.no

Mette Kjernmoen Carlsen

Rolle: Nestleder

E-post: mcarlsen@getmail.no

Bente Nina Sandmo

Rolle: Styremedlem

E-post: bente.sandmo@getmail.no

Mona Jøstne

Rolle: Styremedlem

E-post:

Kåre Emil Nyland

Rolle: Styremedlem

E-post: kare.nyland@outlook.com

Leni Farem

Rolle: Varamedlem

E-post:

Arild Oddvar Vikerhaugen

Rolle: Varamedlem

E-post:

Anneli Brekke Van Den Steen

Rolle: Varamedlem

E-post:

Gunnar Bakke

Rolle: Varamedlem

E-post: