Endret: 30 okt 2016     Opprettet: 19 jul 2010

Vaktmestertjenesten

Vaktmestertjenesten ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget.

Vaktmester Karsten Furuseth og Jørn Wiggo Sandaker ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget og har kontor i Mekanikerveien 10. Kontoret er betjent på hverdager mellom kl. 09.30-10.00.

Vaktmester kan kontaktes på telefon 22 27 82 80 / mobil 41 50 90 12. Alternativt på epost vaktmester@godlia.no.

Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid.