8 okt 2017

Utleie av støpsel til frysebokser

I de fleste blokkene er det satt opp støpsler i bomberommene til frysebokser som beboerne kan leies ved å ta kontakt med vaktmester.

Leie pr støpsel er fra 1.1.2018 kr. 40,-.