Støtte ved oppussing av bad

For beboere som skal pusse opp bad og dermed utføre endringer på badegulv, skal gammelt eksisterende sluk skiftes ut.

Borettslaget dekker kostnader med kr 7.000,- inklusive merverdiavgift, etter fremvist original faktura og utfylt søknadsskjema samt ved bruk av godkjent installatør.

Søknadsskjema for økonomisk støtte ved skifte av sluk fås ved å sende mail til: Godlia@styrerommet.net

Utfylt søknadsskjema sammen med nedenforstående, legges i styreleders postkasse i kjellernedgang til Mekanikerveien 11:

· Dokumentasjon, som beskriver hva som er gjort. De poster som gjelder utskifting av sluk skal være avmerket.

· Våtroms sertifikat.

· Original faktura samt kvittering på at den er betalt. Original faktura vil bli returnert.

Utbetaling har visse forutsetninger:

Hvis det har vært skade i taket i underliggende leilighet, skal dette være satt i stand.

Vi gjør også spesielt oppmerksom på følgende:

Rørlegger gjøres oppmerksom på at det ligger elektriske ledninger på begge sider av eksisterende sluk. Forsiktighet må utvises.

Arbeidet må utføres i henhold til våtromsnorm.

Skal man legge fliser på gulv og/eller kasse inn rør, det vil si soil og vannrør som går videre til neste leilighet, anbefaler vi at man sørger for å ha nok fliser i reserve som kan benyttes for eventuelle senere reparasjoner.

Borettslaget må ha adgang til rørene i leiligheter. En del andelseiere har kasset inn rør og/eller har senket taket på badet. Hvis innkassingen eller det nedsenkede taket må fjernes fordi borettslaget trenger tilgang til rørene, vil andelseier ikke få dekket kostnader til istandsetting, ei heller utbedring av skader som badet eventuelt påføres i forbindelse med fjerning av innkassingen eller nedforingen.

Dusjing rett på badegulv, som ikke er utbedret i henhold til våtromsnormer, frarådes på det sterkeste. Den enkelte andelseier er selv økonomisk ansvarlig for den skade det forårsaker i egen leilighet, tilstøtende leiligheter og på bygningen for øvrig.