Rehabilitering av skorsteiner

Skorsteinene ble rehabilitert i 2014 med fleksible stålforinger.

Skorsteinene ble rehabilitert i 2014 med fleksible stålforinger i dimensjon ø200mm fra Landyvent. 

Det må benyttes kvalifiserte montører ved fjerning/montering av ildsteder. Beboerne skal ikke gjør slikt arbeid selv. Feil kan medføre brannfare.

Link til riktig fyring: http://norskvarme.org/forbruker/riktig-fyring/

Styret anbefaler følgende firma til fjerning eller montering av ildsteder:

Stor-Oslo Varmeservice

v/Bjørn-Stian Alte

Tlf. nr. 414 69 873

Mail: storovarme@gmail.com