Endret: 30 okt 2016     Opprettet: 19 jul 2010

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Borettslaget har lagt til rette for at andelseiere kan innbetale sin andel av fellesgjelden.

Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin andel av fellesgjelden.

Innbetalingen forutsetter at andelseier har en egen avtale med borettslaget. Ved etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr 3.440,-. Ved forespørsel til OBOS Avdeling medlemslag vil andelseier få tilsendt avtale og giro som skal benyttes ved innbetaling. Innbetaling kan foretas 2 ganger per år ved teminforfall 30. mars og 30. september på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum 1 måned før terminforfall for opprettelse av avtalen. Beløpet MÅ være kreditert OBOS klientkonto 10 dager før terminforfall.

Dersom denne fristen ikke overholdes vil innbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir refundert andelseier.

Minimumsbeløp for innbetaling er kr 60.000,- per gang. Ved innbetaling vil andelseier få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.