Endret: 30 okt 2016     Opprettet: 18 mar 2015

Garasjer

Godlia Borettslag har to garasjeanlegg med totalt 73 garasjer. Disse er plassert på to stedet - øvre og nedre anlegg.

Øvre anlegg har innkjøring fra Filerveien og nedre anlegg har innkjøring mellom Mekanikerveien 6 og 8.

Ønsker du garasje må du henvende seg til garasjeutvalget ved Svein Arne Osland, svein.osland@getmail.no, tfl. 91 58 02 87.

Det er en venteliste for tildeling når det blir ledig plass. Søker kan velge mellom 2 ventelister, en for øvre og en for nedre. Det er kun anledning til å stå på en liste.

Den tidligere "Byttelisten" legges ned og i overgangsperioden vil disse ha fortrinnsrett til øvre garasjeanlegg. Privat bytte mellom 2 leietakere av garasje aksepteres.

Garasjene er selvdrevne økonomisk og har en positiv egenkapital. Det føres eget regnskap for alle inntekter og utgifter som vedrører garasjeanleggene. Dette blir integrert til slutt i det totale regnskap for borettslaget.