Garasjer

Godlia Borettslag har to garasjeanlegg med totalt 73 garasjer. Disse er plassert på to steder, øvre anlegg har innkjøring fra Filerveien og nedre anlegg har innkjøring mellom Mekanikerveien 6 og 8.

Ønsker du garasje, må du henvende seg til garasjeutvalget ved Svein Arne Osland, svein.osland@getmail.no, tfl. 91 58 02 87.

Det er en venteliste for tildeling når det blir ledig plass. Ønsker du å bytte, er det mulig å sette seg på bytte-liste.

Garasjene er selvdrevne økonomisk og har en positiv egenkapital. Det føres eget regnskap for alle inntekter og utgifter som vedrører garasjeanleggene. Dette blir integrert til slutt i det totale regnskap for borettslaget.