Endret: 23 nov 2018     Opprettet: 13 sep 2010

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Sparebank1 Skadeforsikring AS, Skadeservice 1630, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo, polisenummer 12565012.

Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Dersom vannlekkasje i leilighet, så ring rørlegger snarest mulig. Borettslaget har avtale med Stor-Oslo Rørleggerservice, som har telefon nr. 22 72 44 72.

Eventuell skade må snarest meldes til godlia@styrerommet.net. Dersom skaden skal meldes til borettslaget sitt forsikringsselskap ved skadeservice, så gjør styreleder dette. Forsikringsselskapet bestiller takstmann for vurdering av skade og om ønskelig håndverker for reperasjon. De sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet.

Egenandel forsikring er kr. 10.000, som den som er ansvarlig for skade må betale. 

Selv om borettslaget forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

 

Dersom behov for rørlegger, så anbefaler vi Stor-Oslo Rørleggerservice ved Magne. Han kan nås på telefon nr. 918 82 872.