Endret: 25 jun 2018     Opprettet: 16 jul 2010

Forandringer av bygninger, inkludert balkonger m.m.

Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt.

Forandringer som berører bygningens eksteriør - herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser og gardiner, eller endre farge innvendig på balkong mv. - er ikke tillatt..

Feil og mangler på balkongene meldes vaktmester.

Ved behov for maling av malt treverk på balkongene ( gult og rødt) skal følgende fargkode på  oljedekkbeis benyttes:

gul - 1817 Tradisjon

rød - 0025 Rørosrød

Maxbo kan blande disse fargene.