Endret: 30 okt 2016     Opprettet: 14 mai 2014

EL-bil

Mulighet for lading av El-biler nederst i Mekanikerveien.

Til orientering er vårt elektriske nett ved biloppstillingsplasser og garasjer for svakt dimensjonert til å kunne tåle belastning av EL-bil lading.