Avtale med P-service for parkering i borettslaget

Avtalen med P-service for parkering i borettslaget videreføres.

Gjeldende regler tilsier at det kun er tillatt å parkere foran innganger for av- og pålessing i maksimum 30 minutter. P-service vil ta bilde med dato og klokkeslett av kjøretøy som står ved inngangsparti.

P-service vil utstede en kontrollavgift/sanksjon ved feilparkering som utgjør:

· Kr. 600,- ved overtredelse av vilkårene for parkering.

· Kr. 300,- ved brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset parkering samt overtredelse av reservert parkering.

Borttauing/fjerning av kjøretøy skjer kun ved rekvirering fra styreleder. Vaktmester kan gi ut parkeringskort for en viss periode i forbindelse med håndverkere, flytting eller annet. Disse må parkere etter avtale med vaktmester, som kontaktes på hverdager mellom kl. 08.00-16.00.

Hovedskilt om parkering er satt opp i innkjøring til Filerveien 2-4, Mekanikerveien 10-30 og 1-5 samt innkjøring til nedre garasjeanlegg.

Er det uenighet om ilagt kontrollavgift kan skriftlig klage sendes:

P-service AS, Jerikoveien 26, 1067 Oslo,

mailadresse: klage@pservice.no

Tlf.nr.: 412 55 384