1 aug 2018

Plassering av avfallssekker ved oppussing

Avfallssekker skal plasseres minimum 5 meter fra fasaden.

Det er mange som pusser opp boligene sine i borettslaget, og i den forbindelse er det også mange som bestiller avfallssekker fra f.eks. iSekk og Easyavfall.

Slike avfallssekker skal av hensyn til brannfare plasseres minimum 5 meter fra fasaden. De skal også plasseres slik at de ikke er til hinder for andre beboere.

Vi oppfordrer også til å bestille henting av disse så fort de er fulle.