Endret: 9 nov 2012     Opprettet: 14 aug 2012

PASS PÅ BARNA - GRAVING PÅ LEKEPLASSEN!

Som styret har meddelt tidligere, er det fattet vedtak om å utbedre "sump"-området ved den store lekeplassen. Dette arbeidet starter opp førstkommende mandag 21. august.

Det vil bli gravet en tverrgående grøft ovenfor lekeområdet. Denne vil samle opp overflatevannet og lede dette videre i en ny grøft som går nedover.

På denne måte vil en forhindre tilsig til selve lekeområdet, og etter hvert vil dette bli opptørket.

En del maskinelt utstyr vil bli stående på området og her er det overskriften kommer inn.

Hold barna borte fra dette området - hold barna borte fra det maskinelle utstyr som blir stående.

Vennlig hilsen Styret