Endret: 30 okt 2016     Opprettet: 21 jan 2012

Parkering foran inngangsdørene og øvrig sperring av trafikken

Vi ser oss nødt til å minne om dette nok en gang

Det er kun ved av-og påstigning man kan benytte innkjøringene foran blokkene. Laste av varer og barn det lille øyeblikket det tar.

Vi har nettopp hatt en tilfelle hvor en ambulanse ble hindret grunnet en slik parkering.

Vi ber beboerne om å vise respekt for dette slik at ambulanser og brannbiler ikke blir hindret i sitt arbeide.