Endret: 23 aug 2013     Opprettet: 2 apr 2013

Oppdatering fra styret mars/ april 2013

REHABILLITERING AV INNGANGSPARTIENE TIL LANGBLOKKENE - OPPSTART ETTER PÅSKE.

Det gjelder skråningen vis a vis Mekanikerveien 28 - 30, samt langs Filerveien opp til innkjørselen til nr. 2 og 4.

Denne skråning har gjennom mange år vært et irritasjonsmoment blandt beboerne, og det har vært sterke ønsker om å få disse satt i en mer presentabel stand. Det skjer nå.

Det vil bli tilført rene masser og planert slik at skråningen blir slakkere. Samtidig settes det opp en 60 cm. høy mur langs Filerveien. Etter dette plantes heldekkende, lave busker. (Stephenandra incisia "chrispa")

Slik planen foreligger blir dette et stilig og elegant inngangsparti.

SKRÅNINGEN NEDENFOR MAKANIKERVEIEN 8

Samtidig benytter man anleggsgartneren til å fjerne de lite pene flagrende sort plastbiter som for mange år siden ble lagt som underlag påføring av jordmasse.

Det vil bli bygget en ny mur, påføring av vekstjord og arealet vil til slutt bli dekket av av en type lavtvoksende busker. Lik

disse som plantes vis a vis Mekanikerveien 28 - 30.

KONTROLL AV VÅRE MURPIPER STARTER OPP ETTER PÅSKE

Styret har som kjent fått akuttreparert en av våre murpiper, men vil gjerne ha en statusrapport på tilstanden til de øvrige. Dette arbeide foregår ved innvendig fotografering og hvor bildematerialet må gjennomgås av eksperter. Vi har vært i kontakt med Oslo Brann Og Redning som gratis vil utføre dette arbeide. og her sparer vi mange penger.

Vaktmestertjenesten

Styret har engasjert Gårdpass A/S til å ivareta vaktmestertjenesten i sommer.

3 firmaer konkurerte om oppdraget og ovennevnte kom best best ut, og fikk konkrakten. Firmaet blir i en periode alene og har nødvendig kapasitet til å ivareta alle de problemer som måtte oppstå.

Vinduer som en del av yttervegg.

Gjennom de siste 25 år har de ulike styrer definert et vindu som 2 hoveddeler, en ramme og ett glass.

Styret har tatt opp til ny vurdering dette foreldede syn på et vinduer i borettslaget, og

betrakter det nå som en komplett enhet og som en del av yttervegg.

Dette er ingen stor sak og vi har hatt ganske få tilfeller gjennom årenes løp, men det har vært ganske irriterende å måtte argumentere for noe som styret egentlig oppfattet søm tøvet. Samtidig har en fått gehør for at egenandelen på slike bruddskader skal settes til kr. 3000.- Den har vært kr. 6000,- tidligere - IF skal ha ros for at de følger utviklingen.

Heretter vil alle punkteringer/sprekk i isolergflasset bli behandlet som forsikringssak med en egenandel på kr. 3000,-

Fuktskader på langblokkenes inngangspartier

Styret har engasjert betongingeniør for å fastsette omfanget av konstaterte fuktskader, og en har tatt betongprøver for kontroll. Så snart betongprøvene foreligger vil en med disse som underlag anmode om tilbud fra flere leverandører for å kunne iverksette en utbedring.

Vennlig hilsen

Per