Endret: 11 jan 2014     Opprettet: 23 aug 2013

Oppdatering fra styret august 2013

Vi går videre!

Styret anser seg nå ferdig med å restaurere borettslagets ytre områder.

Alle grunnmurer er fagmessig behandlet og blitt tilført 2 strøk murmaling, samtidig

som kjellervinduene har fått en nødvendig vask og maling.

Den stygge skråningen ved nedre garasjeanlegg er nå ferdig. Det samme med skråningen mellom Filerveien og Mekanikerveien, samt skråningen ved 1 - 3 -5 og samtlige av disse områder tar seg nå staselig ut. Styret har mottatt positive tilbakemeldinger fra fornøyde beboere.

Vi er også ferdig med den vinterglatte stien ned fra nr. 4 og til trappen på vei til T-banen. Den er fornyet med varmekabel og ny asfalt, og vil by på adskillig bedre komfor enn tidligere.

Nedre del – altså fra trappen og til Solbergliveien – er fortsatt besværlig. Her har styret tatt kontakt med Bymiljøetaten med spørsmål om kommunen kan påta seg strøoppdrag på denne vesle biten, eller aller helst legge varmekabel, men har i skrivende stund ikke mottatt noe svar.

Nå retter styret blikket inn mot det innvendige område, og vil først utbedre den gamle kloakkledningen under bakken. Det skjer på den måten at en føret ett nytt rør inni det gamle – og så blir alt som nytt igjen. Det er slutt på den tiden da en måtte grave opp bakken, med de problemer dette førte med seg.

En vil deretter skifte ut de grenrør av soil som er preget av 60 års drift, og ellers

vedlikeholde rørsystemet i den takt som vedlikeholdtsbudsjettet tillater og behovet

krever. Styret har god faglig ballast i dette vedlikeholdtsarbeide, etter en solid gjennomgang av vvs-konsulenter.

Ett arbeide vi vil ta over tid, ikke noe av dette er akutt.