Endret: 23 feb 2016     Opprettet: 19 jan 2015

Øking av husleie

Styret beklager å være nødt til å øke husleien med 4 % fra april måned 2015.

De faste kostnader rundt oss øker. Det være seg vann, strøm, søppel osv., samt også

nødvendige håndverktjeneester vi fra tid til annen har behov for å benytte oss av. Borettslaget må ha denne beskjedne regulering for å opprettholde vår likviditet.