Endret: 17 jun 2012     Opprettet: 14 mar 2012

Nytt fra styreleder 14. mars 2012

Området ved den store lekeplassen ( nedenfor nr. 13 og nr. 15) har lenge vært fuktig og til dels myraktig, noe som har vært sjenerende for lekende barn og ved arrangement der.

Det finnes en enkel løsning - å få gravet en dreneringsgrøft på oversiden av lekeaparatene og dermed lede vannet bort fra områdene.

Dette arbeide vil starte opp i løpet av mai måned.

Det har vært ujevne TV-signaler mot Mekanikerveien nr. 3 og nr. 5, og nå har GET funnet feilen. Det er kabel som går fra Mekanikereveien 17 og ned til nr. 3 og derfra til Mekanikerveien 5. Det er borettslaget som selv eier denne kabel, og utbedring vil skje i løpet av uke 11 eller 12.

Det pågår for tiden kontroll av kjøkkenventilatorer. Foreløpig er det konstatert 6 ulovlige installasjoner, og disse er i ferd med å fjerne vifteopplegget og montere inn et opplegg med kullfilter.

Styret har imidlertid mottatt flere som har meldt seg, og som har mottatt beskjed om fjerning av installasjoner.

Styret er fast bestemt på å få fjernet enhver ”tukling” med våre felles luftekanaler, og det vil bli kontroll oppgang for oppgang.

Naboens stekte sild skal ikke lenger få sige inn på ens kjøkken - det er styrets mål.