Endret: 30 okt 2016     Opprettet: 15 jul 2010

MC-parkering

Vi har også fått spesiell plass for motorsykler (Enden av M.vn. 28) for sommeren. Om vinteren vil overflødig sne bli samlet her - som idag !