Endret: 7 mar 2011     Opprettet: 2 feb 2011

Lyst til å påvirke eget bomiljø ?

Valgkomiteen har startet arbeidet med innstillingen til kommende generalforsamling. Vi oppfordrer alle beboere i Godlia Borettslag til å melde sin interesse- eller komme med forslag på kandidater til tillitsverv i:

  • Styret og varamedl.
  • Barneutvalget
  • Valgkomiteen
  • Voksenutalget
  • Web-utvalg
  • Garasjeutvalget

Godt miljø og trivsel kommer ikke av seg selv. Vi må jobbe for det + dele på oppgavene. Vi håper at nettopp du har lyst og anledning til å påta deg et verv.

I så fall, ta kontakt med et av valgkomiteens medlemmer :

Sissel Forseth 22 26 03 92/ 907 85 531 E-post:

Randi Kristoffersen 22 26 52 49/ 906 29 270 E-post:

Karsten Furuseth 41 50 90 12 E-post:

Imtiaz Ahmad 92 08 15 51 E-post:

Frist: 15. februar 2011