Endret: 14 mai 2014     Opprettet: 8 apr 2014

LOFT- OG KJELLERRYDDING - OBS HUSK MILJØ !

Komprimatorbil kommer MANDAG 28. APRIL 2014.

All søppel bæres ut til anvist plass i tidsrommet

Fra kl. 07.00 Fredag 25. April

Til kl. 07.00 Mandag 28. April

HMS, BRANNFORSKRIFTER OG RØRFORNYINGEN KREVER EKSTRA INNSATS AV OSS I ÅR. ALT AV GAMLE MØBLER OG SKROT SKAL BÆRES UT FRA KJELLER

OG LOFT,UNNTAK ER SYKLER BARNEVOGNER OG SPORTSUTSTYR

DU MÅ IKKE KASTE

  • Hvitevarer / brunevarer og annet elektrisk materiell.

  • Heller ikke bilhjul, dekk, batterier, maling eller andre kjemikalier og flytende væsker.

Dette må beboer selv sørge for å levere på egnet miljøstasjon.

Fellesareal på loft og i kjeller skal ikke brukes som lagerplass for gamle møbler og søppel.

Vaktmester / Driftsleder