Endret: 10 mai 2011     Opprettet: 27 apr 2011

Loft- og kjellerrydding i Godlia Borettslag 2011!!

All søppel bæres ut til anvist plass innenfor tidsrommet 9. mai kl 0700 til 10. mai kl 0700

OBSOBS:

Dere må ikke kaste:

  • Hvitevarer/ brunevarer og annet elektrisk materiale
  • Bilhjul
  • Dekk
  • Batterier
  • Maling
  • Øvrige kjemikalier og andre flytende væsker

Dette må dere som beboere selv sørge for å levere på egnet miljøstasjon.

Det som står igjen i fellesareal på loft og i kjeller som man ønsker å beholde merkes med eget navn,

Umerkede gjenstander vil bli kastet i løpet av mai 2011.