Endret: 25 apr 2012     Opprettet: 29 mar 2012

Loft- og kjellerrydding i borettslaget

All søppel bæres ut til anvist plass innenfor tidsrommet 23. april kl. 07.00 til 24. april kl. 07.00.

All søppel bæres ut til anvist plass innenfor tidsrommet 23. april kl 0700 til 24. april kl 0700 .

OBS!OBS!

Dere må ikke kaste:

•Hvitevarer/ brunevarer og annet elektrisk materiale

•Bilhjul

•Dekk

•Batterier

•Maling

•Øvrige kjemikalier og andre flytende væsker

Dette må dere som beboere selv sørge for å levere på egnet miljøstasjon.