Endret: 20 mar 2012     Opprettet: 19 jul 2010

Krav til slukke-utstyr

I følge forskrift om brannforebyggense tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst 1 godkjent røykvarsler, samt manuell slokkingsutstyr i form av enten pulverapperat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.