9 sep 2020

Kontakt Styret

For ordens skyld må henvendelser til styret leveres skriftlig via e-post.

Du kan kontakte styret på mail til godlia@styrerommet.net. Styret har i tillegg postkasse utenfor styrerommet i Mekanikerveien 11. 

Vi ber også om at alle henvendelser påføres navn og adresse på innsender.