Endret: 6 mar 2012     Opprettet: 2 nov 2011

Kommende vedlikeholdsprosjekt

I samarbeid med vaktmester, har styret fått laget en liste over kommende vedlikeholdsprosjekt, i prioritert rekkefølge. Første punkt løser vi frem mot sommeren 2012 - det øvrige blir tatt i tur og orden.

1. Bytte dører vaskeri/ kjellerinnganger grunnet rustangrep.

2. Drenere stor lekeplass.

3. Rehabilitere tak og mursteinfasader inngangsparti i langblokker grunnet fukt

4. Maling utvendig grunnmur og vinduer.

5. Rehabilitering/ planting av skråning ved Filv. 2-4

6. Rehabilitering/ planting av skråning ved Mekv. 1-3-5

7. Rehabilitering/ planting av skråning ved Mekv. 8

8. Sprøyting av plener mot løvetann og kjempe

9. Svartsprøyte, rydde friareal bak Mekv. 4

10. Asfalt ved papirkontainere og søppelhus

11. Reparasjon av tak søppelhus (Fjæråsskap)

12. Vurdere forlengelse av varmekabler fra trapp ved Mekv. 26 opp til Filv. 2-4