Endret: 13 jan 2011     Opprettet: 13 okt 2010

Hvordan bruke web-siden

  • Man trenger ikke å logge inn på denne siden. Alle informasjon som skal være tilgjengelig for beboerne, er også tilgjengelig for resten av internett.
  • Pr dags dato, brukes web-siden som en tilleggskanal for publisering av informasjon til beboerne. I en overgangsfase vil derfor all informasjon fra styret og andre utvalg også bli publisert som vanlig (oppslagstavle eller postkasse).
  • Skulle det forekomme skriveleifer eller dere sakner informasjon, bes dere om å ta kontakt med en av representantene i web-utvalget.