Endret: 4 jun 2016     Opprettet: 1 okt 2012

Hundeiere

Vis hensyn og luft ikke hunden i områder hvor barn leker.

Borettslaget disponerer over et stort grønt areal og i nærheten av skogen. Vi ønsker at våre lekeplasser skal være hundefrie områder.